Vilkår og betingelser

Hjemmesiden ejes af Chiesi Farmaceutici SpA, i det følgende benævnt: (“Chiesi”, “vi”, “os”, “vores”).

For at få adgang til hjemmesiden skal brugeren (i det følgende benævnt: “Brugeren”,” du”,” din”) grundigt læse og godkende vilkårene for brug (“Vilkårene”) som angivet nedenfor.

Hvis du ikke godkender Vilkårene, bliver du bedt om at forlade hjemmesiden.

1. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Medmindre andet er angivet, er alt indhold på webstedet (https://www.rethinkfabry.dk) beskyttet, hvad angår brug, total og delvis reproduktion/kopiering samt distribution af de eksklusive intellektuelle ejendomsrettigheder, patenter, varemærker, ophavsrettigheder, der tilhører Chiesi eller tredjeparter som refereret til på hjemmesiden.

Brugeren er ikke berettiget til økonomisk kompensation for indholdet på hjemmesiden, der tilhører Chiesi eller tredjeparter, eller med hensyn til varemærker, patenter, produkter, processer eller andre intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder.

2. Oplysninger på webstedet

Chiesi har udviklet oplysningerne på denne hjemmeside efter bedste evne og med den største faglige omhu, men tager ikke ansvar for eventuelle fejl, uoverensstemmelser, eller mangler på denne hjemmeside.

Oplysningerne på webstedet (www.rethinkfabry.dk) og på tredjepartswebsteder, der er linket til det, er kun til orientering og erstatter på ingen måde forholdet mellem enkeltpersoner og læger. Oplysningerne skal derfor drøftes med lægen. Chiesi forbeholder sig ret til at ændre denne hjemmeside til enhver tid og uden forudgående varsel.

3. Begrænsninger af ansvar

Hverken Chiesi eller nogen tredjepartsvirksomhed, der er involveret i produktionen eller offentliggørelsen af dette websted, samt alle andre websteder, der er linket til det, er på nogen måde ansvarlig for direkte eller utilsigtede skader forårsaget (direkte eller indirekte) af adgang, brug eller manglende brug af webstedet og andre websteder, der er linket til eller for eventuelle unøjagtigheder eller udeladelser i dets indhold.

Brugeren forpligter sig til at holde Chiesi skadesløs for alle klager, erstatningskrav, ansvar, retssager som følge af krænkelser af tredjeparts rettigheder såsom (men ikke begrænset til) ophavsret, varemærker, patenter, intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, illoyal konkurrence og injurier.

4. Gældende lovgivning

Vilkårene er underlagt dansk lovgivning. De danske domstole har enekompetence til at afgøre eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af denne hjemmeside.

5. Markedsføring og appel til køb

Oplysningerne på dette websted offentliggøres ikke til markedsføringsformål og udgør ikke noget tilbud eller opfordring til at levere, købe, levere eller markedsføre varemærket Chiesi eller nogen anden transaktion, der kan involvere varemærket Chiesi.

6. Links

Dette websted kan indeholde tredjepartslinks. Chiesi påtager sig intet ansvar for oplysninger om tredjepartsressourcer og brugen af disse.